ASIGUR


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

 

Axa Prioritara: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente.

Operațiunea: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Componenta 1: CP13/2019 - pentru regiunea mai puțin dezvoltată - Fundamentarea deciziilor, planificarea strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate.

Titlul proiectuluiAsistență socială integrată în Municipiul Lugoj prin digitalizarea serviciilor publice partajate și continuarea simplificării procedurilor administrative și reducerii birocrației pentru cetățeni

Cod proiect: SIPOCA/MySMIS: 847/136091

 

Beneficiar: Municipiul Lugoj în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială Comunitară Lugoj

Data de începere proiect: 22.05.2020

Data finalizare proiect: 22.11.2022

Valoarea totala a proiectului: 2.801.225 lei, sursele de finantare fiind urmatoarele:

  • 2.745.200,50 lei – valoare eligibila nerambursabila
  • 56.024,50 lei – contributie beneficiar

 

Obiectivul general al proiectului


Cresterea calității si transparenței procesului administrativ la nivelul Municipiului Lugoj- Direcția de Asistență Socială Comunitară Lugoj prin continuarea implementării de măsuri de simplificare a procedurilor administrative și reducere a birocrației pentru cetățeni, atât din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor), cât și front-office pentru serviciile publice furnizate aferente competențelor partajate de asistență sociala ale administrației publice locale.

 

Obiectivele specifice ale proiectului


OS 1. Implementarea unor măsuri de simplificare pentru cetățeni, in corespondenta cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor din perspectiva front-office, dar si back-office prin introducerea unor soluții aplicative noi și integrarea cu cele existente, în scopul digitalizării fluxurilor de lucru, pentru reducerea timpului de procesare a cererilor cetățenilor si asigurarea accesului online la serviciile publice gestionate de Municipiul Lugoj din domeniul de interes asistenta sociala.

OS 2. Creșterea nivelului de pregătire, cunoștințe și abilități ale personalului din cadrul Primăriei atat in domenii specifice, cat si in utilizarea si administrarea sistemelor informatice.